Team

Yee Xiong
Advisor
xiongy@uwstout.edu
Elleen Thao
Advisor
thaoe@uwstout.edu
Vam Xiong
Treasurer
xiongv6444@my.uwstout.edu
Christina Yang
Historian
yangc5034@my.uwstout.edu
Pheng Vue
Vice-President
vuev4883@my.uwstout.edu
Luke Yang
Social Coordinator
yangl1507@my.uwstout.edu
Ee Thao
President
thaoe7026@my.uwstout.edu